Jdi na obsah Jdi na menu
 


1/ Co je to jóga?

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jóga působí na tělo celistvě a sjednocuje tělo, mysl, vědomí i duši a uvádí je do rovnováhy.

 Prostřednictvím cvičení, stravování a pozitivního životního stylu, rozvíjí naši sebekázeň, rozšiřuje naše znalosti, vede k hlubšímu poznání sebe sama, vede k přemýšlení o smyslu života i o vztahu k Bohu.

Když se naučíme chápat sami sebe, posléze se naučíme chápat i ty druhé a začneme žít v míru nejen se sebou samým, ale i se svým okolím. Z toho pak vyplyne naše tělesné, duševní, sociální i duchovní zdraví.

 

2/ Čím se liší jóga od ostatního cvičení.

Existují 3 typy pohybů:

a)      a) izotonický pohyb - pohyb provádíme opakovaně, energie se rozpumpuje a rozprskne se

b)     b) izometrický pohyb – souvisí s výdrží a švihem, zapojuji velké množství svalů, vzniká velké napětí v těle

c)      c) senzorický pohyb – tento pohyb využívá jóga, tělo přechází do pozice vlastní vahou, snažíme se zapojit do pohybu co nejmenší množství svalů, jen ty nezbytné a to s co nejmenším možným napětím

ad c) Senzorický pohyb , který využívá jóga se vyznačuje následujícími aspekty:

       I.             I.     zaměřením pozornosti dovnitř /gymnasta má vnější cíl, jogín má vnitřní cíl/

    II.             II. odtažením pozornosti od smyslů, učíme se omezit vnímání ze smyslů/prátjahára/

 III.             III. vědomou pozorností

Vědomá pozornost je důležitý aspekt senzoriky, protože se učíme podržet si v mysli jednu konkrétní věc a to se nám může velmi dobře hodit v běžném životě. Jestliže se naučíme zaměřit pozornost do určitého místa v těle, tak s pozorností do tohoto místa ruku v ruce proudí i energie.

Když například budeme cvičit bhudžangásanu /kobru/, tak ta může být pokaždé jiná, protože se pokaždé můžeme zaměřit na něco jiného.

Nejčastěji věnujeme pozornost dechu a to není vůbec jednoduché, protože dech není žádný výrazný moment, jako třeba padající kámen. Můžeme také zaměřit pozornost na čakry, na proudění energie, můžeme pracovat s afirmacemi /představami/, které dodají ásanám zcela jiný rozměr.

Tento důležitý moment umožńuje přistupovat k cvičení jógy velmi tvůrčím způsobem a dává cvičícímu neomezené možnosti rozvoje. To je také to, čeho si  na józe  velmi cením.